Telefonisch gemeld

Telefonische meldingen van brand die in de meldkamer bij de brandweer-uitgiftecentralist zijn binnengekomen.