Consumentenprijzen in januari 1,5 procent hoger

De consumentenprijzen waren in januari 1,5 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. In december was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,3 procent.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie.

Consumentenprijsindex (CPI) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 mutatie
2013 Jan3
2013 Feb3
2013 Mar2,9
2013 Apr2,6
2013 May2,8
2013 Jun2,9
2013 Jul3,1
2013 Aug2,8
2013 Sep2,4
2013 Oct1,6
2013 Nov1,5
2013 Dec1,7
2014 Jan1,4
2014 Feb1,1
2014 Mar0,8
2014 Apr1,2
2014 May0,8
2014 Jun0,9
2014 Jul0,9
2014 Aug1
2014 Sep0,9
2014 Oct1,1
2014 Nov1
2014 Dec0,7
2015 Jan0
2015 Feb0,2
2015 Mar0,4
2015 Apr0,6
2015 May1,1
2015 Jun1
2015 Jul1
2015 Aug0,8
2015 Sep0,6
2015 Oct0,6
2015 Nov0,7
2015 Dec0,7
2016 Jan0,6
2016 Feb0,6
2016 Mar0,6
2016 Apr0
2016 May0
2016 Jun0
2016 Jul-0,2
2016 Aug0,2
2016 Sep0,1
2016 Oct0,4
2016 Nov0,6
2016 Dec1
2017 Jan1,7
2017 Feb1,8
2017 Mrt1,1
2017 Apr1,6
2017 May1,1
2017 June1,1
2017 Jul1,3
2017 Aug1,4
2017 Sep1,5
2017 Oct1,3
2017 Nov1,5
2017 Dec1,3
2018 Jan1,5

Elektriciteit en gas duurder

De stijging van de consumentenprijzen nam toe door de prijsontwikkeling van elektriciteit en gas. Elektriciteit was 12,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar en voor gas betaalde de consument 5,9 procent meer ten opzichte van januari 2017. In december was de prijsstijging voor zowel elektriciteit als gas op jaarbasis kleiner. De hogere prijsstijging in januari 2018 is mede toe te schrijven aan hogere belastingen op energie. De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een verlagend effect op de stijging van de consumentenprijzen.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie (%-punt)
 DecJan
Totaal1,301,50
Huisvesting, water
en energie
0,410,61
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,290,26
Diverse goederen en
diensten
0,150,25
Recreatie en cultuur0,220,20
Horeca0,190,18
Vervoer0,110,14
Consumptie in het
buitenland
0,090,04
Kleding en schoeisel0,01-0,05
Communicatie-0,27-0,25

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

In januari waren goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was in december nog 1,2 procent. In de eurozone nam de prijsstijging daarentegen af van 1,4 naar 1,3 procent. De prijzen van energieproducten stegen in januari minder sterk dan in december 2017. In Nederland namen deze prijzen sterker toe. De prijsstijging in Nederland komt voor het eerst na juli 2017 weer boven die van de eurozone uit.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) (%-mutatie t.o.v. een jaar eerder)
 NederlandEurozone
2013 Jan3,22,0
2013 Feb3,21,9
2013 Mar3,21,7
2013 Apr2,81,2
2013 May3,11,4
2013 Jun3,21,6
2013 Jul3,11,6
2013 Aug2,81,3
2013 Sep2,41,1
2013 Oct1,30,7
2013 Nov1,20,9
2013 Dec1,40,8
2014 Jan0,80,8
2014 Feb0,40,7
2014 Mar0,10,5
2014 Apr0,60,7
2014 May0,10,5
2014 Jun0,30,5
2014 Jul0,30,4
2014 Aug0,40,4
2014 Sep0,30,3
2014 Oct0,40,4
2014 Nov0,30,3
2014 Dec-0,1-0,2
2015 Jan-0,7-0,6
2015 Feb-0,5-0,3
2015 Mar-0,3-0,1
2015 Apr0,00,0
2015 May0,70,3
2015 Jun0,50,2
2015 Jul0,80,2
2015 Aug0,40,1
2015 Sep0,3-0,1
2015 Oct0,40,1
2015 Nov0,40,1
2015 Dec0,50,2
2016 Jan0,20,3
2016 Feb0,3-0,2
2016 Mar0,50,0
2016 Apr-0,2-0,2
2016 May-0,2-0,1
2016 Jun-0,20,1
2016 Jul-0,60,2
2016 Aug0,10,2
2016 Sep-0,10,4
2016 Oct0,30,5
2016 Nov0,40,6
2016 Dec0,71,1
2017 Jan1,61,8
2017 Feb1,72,0
2017 Mar0,61,5
2017 Apr1,41,9
2017 May0,71,4
2017 Jun1,01,3
2017 Jul1,51,3
2017 Aug1,51,5
2017 Sep1,41,5
2017 Oct1,31,4
2017 Nov1,51,5
2017 Dec1,21,4
2018 Jan1,51,3

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.