Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomensvoordeel vanwege het bezit van een eigen woning dat wordt opgeteld bij het inkomen. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning.