Grootste aantal nieuwe bedrijven sinds 2009

Klussende ondernemer haalt trap uit zijn bus
© Hollandse Hoogte
In 2017 kwamen er per saldo ruim 73 duizend bedrijven bij. Dat is het hoogste aantal sinds 2009. Managementadviesbureaus vormen nog altijd de grootste groep onder de startende bedrijven, maar stoppen ook het vaakst. In de onderwijssector en de detailhandel neemt het aantal starters het meest toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over bedrijfsoprichtingen en –opheffingen.

In 2017 startten bijna 170 duizend nieuwe bedrijven, het grootste aantal sinds 2009. Het merendeel (94 procent) is een eenmanszaak. Ruim 95 duizend bedrijven hielden ermee op, het kleinste aantal sinds 2008. Daarmee is het verschil tussen het aantal opgerichte en opgeheven bedrijven in 2017 het grootst sinds 2009.

Verschil in aantal oprichtingen en opheffingen van bedrijven
 Verschil oprichtingen-opheffingen (x 1 000)
200791,4
200871,4
200978,4
201062,9
201160,1
201229,1
201341,8
201463,7
201567,8
201650,2
201773,2

Opnieuw meeste starters in managementadvies

Net als in voorgaande jaren startten ondernemers in 2017 vooral een nieuw managementadviesbureau, bijna 13 duizend. Daarnaast richtten starters vaak een bedrijf op in de onderwijssector, zoals in het sportonderwijs (bijna 3,5 duizend oprichtingen) of op het terrein van studiebegeleiding (3 duizend).
Vooral door de sterke stijging van het aantal nieuwe webwinkels staat ook de detailhandel hoog in de notering. Daarnaast zagen in de kunstsector veel nieuwe bedrijven het levenslicht. In de ambulante gezondheidszorg zijn de starters met name paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie), zoals diëtisten, opticiens, podotherapeuten, praktijkondersteuners en verpleegkundigen (geen thuiszorg).

Sectoren met de meeste startende bedrijven, 2017
 Eenmanszaken (x 1 000)Overige bedrijven (x 1 000)
Managementadviesbureaus12,250,4
Onderwijs (excl. onderwijsinstituten)10,10,25
Detailhandel (excl. winkels en markten)8,780,45
Kunst8,060,17
Wellness en overige dienstverlening7,530,19
Ambulante gezondheidszorg7,010,28
Bouw6,530,25
Financiële holdings6,540,15
IT-dienstverlening5,940,37
Industrieel ontwerp5,170,19

Managementadviesbureaus ook vaakst opgeheven

Ondernemers starten niet alleen het vaakst met een managementadviesbureau, ze stoppen er ook het vaakst mee. Deze sector telde in 2017 ruim 7 duizend opheffingen. In de andere sectoren met veel nieuw opgerichte bedrijven komen eveneens veel opheffingen voor, en deze kennen daarmee ook een hoge mate van dynamiek. De detailhandel (webwinkels) en financiële holdings staan op plek twee en drie wat betreft het aantal opheffingen. Het aantal startende bedrijven was in al deze sectoren in 2017 overigens wel nog hoger dan het aantal bedrijven dat ermee stopte.

Sectoren met de meeste opheffingen, 2017
 Eenmanszaken (x 1 000)Overige bedrijven (x 1 000)
Managementadviesbureaus6,80,32
Detailhandel (excl. winkels en markten)5,20,23
Financiële holdings4,060,17
Ambulante gezondheidszorg3,820,26
Wellness en overige dienstverlening3,80,29
Onderwijs (excl. onderwijsinstituten)3,740,22
IT-dienstverlening3,340,31
Kunst3,220,17
Bouw2,930,2
Architecten- en ingenieursbureaus1,890,14

Verdubbeling aantal starters in sportonderwijs en studiebegeleiding

In enkele sectoren nam het aantal nieuwe bedrijven vanaf 2007 elk jaar toe. Het aantal oprichtingen steeg het sterkst in het sportonderwijs en de studiebegeleiding: van bijna 5 duizend nieuwe bedrijven in 2007 naar ruim 10 duizend in 2017. Ook in de detailhandel bleef het aantal oprichtingen in deze periode stijgen (met name webwinkels). In 2007 startten bijna 5 duizend nieuwe bedrijven in deze sector, in 2017 meer dan 9 duizend.

Sectoren met grootste toename aantal oprichtingen
 2017 (x 1 000)2007 (x 1 000)
Onderwijs (excl. onderwijsinstituten)10,44,9
Detailhandel (excl. winkels en markten)9,24,9
Ambulante gezondheidszorg7,35
Industrieel ontwerp5,41,5
Welzijnswerk ouderen en gehandicapten2,80,5

De procentuele toename van starters is het grootst onder installatiebedrijven van industriële machines. In 2007 startten 30 nieuwe bedrijven in deze sector, in 2017 waren dit er met 260 bijna 9 keer zoveel. Ook het aantal nieuwe bedrijven in de drankenindustrie nam verhoudingsgewijs fors toe: van 20 in 2007 tot 160 in 2017. Dit zijn vooral bierbrouwerijen. Ook het aantal nieuwe bedrijven in de dienstverlening voor onderwijs, welzijnswerk voor ouderen en gehandicapten, en in sanering en het overige afvalbeheer, was in 2017 procentueel aanzienlijk hoger dan in 2007.