Brede-welvaartsindicator

Alle reeksen zijn genormaliseerd, dat wil zeggen in één bandbreedte gebracht opdat reeksen die onbegrensd kunnen stijgen (zoals consumptie) reeksen die maar beperkt kunnen toenemen (zoals gezondheid, gemeten als gemiddelde levensverwachting) niet wegdrukken. De milieu-indicatoren zijn alleen voor de periode na 1960 meegenomen aangezien deze in de periode daarvoor nog nauwelijks onderdeel waren van de preferenties. Meer over de indicator en de discussie over de welvaartsontwikkeling in H. Lintsen, F. Veraart, J.-P. Smits en J. Grin, De kwetsbare welvaart van Nederland 1850–2050. Naar een circulaire economie (Amsterdam, Prometheus). Verschijnt in maart 2018.
Terug naar artikel