Landbouwgoederen

De handel in landbouwgoederen is internationaal breed gedefinieerd en varieert van onbewerkte goederen, vaak rechtstreeks uit de natuur, tot bewerkte producten of bereidingen. Voorbeelden van onbewerkte of nauwelijks bewerkte goederen zijn groenten, fruit, zuivel, levende dieren en bloemen. Voorbeelden van bewerkte goederen of bereidingen zijn chocolade, bier, babymelkpoeder, friet en vruchtensap. Zie voor een compleet overzicht de publicatie ‘De Nederlandse landbouwexport 2017’. In deze publicatie is ook een overzicht opgenomen van de zogenaamde landbouwgerelateerde goederen zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en machines voor de voedingsmiddelenindustrie.