Bedrijfstak

De indeling naar bedrijfstak in 2016 is geïmputeerd op basis van beschikbare gegevens over 2015 in het Stelsel van Sociaal-statistische bestanden.