Overige literatuur

Amerongen, M. van (2014) Hoe Johannes Mohamed werd Vers Beton 15 september 2014

Arts, K. en S. Te Riele (2010). Vrijwilligerswerk. In: Schmeets, H. (red.), Sociale samenhang:
Participatie, vertrouwen en integratie. Den Haag/Heerlen: CBS, 53–70.

Beer, P. de (2004), Individualisering zit tussen de oren. In: J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde, Jaarboek Tijdschrift voor de Sociale Sector, Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep,pp. 18-36.

Bie, R. van der (2009), Kerkelijkheid en kerkelijke diversiteit, 1889-2008. In: Schmeets, H. en R. van der Bie (red.) Religie aan het begin van de 21e eeuw. Den Haag/Heerlen: CBS, blz. 13-25.

Duin, C. van, L. Stoeldraijer, D. van Roon, en C. Harmsen (2016), Huishoudensprognose 2015-2060: jongeren en ouderen langer thuis. CBS Bevolkingstrends 2016/04.

Coumans, M. (2016), Sociale isolatie. Naar objectieve en subjectieve maatstaf. CBS December 2016

Duyvendak, J.W. (2015), De individualisering van de samenleving en de toekomst van de sociologie.

Harmsen, C. en S. te Riele (2015), Relatievorming van twintigers.

Houwelingen, P. van, A. Boele en P. Dekker (2014) Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. SCP

Latten,, J.J. en C.H. Mulder (2013) Partner relationships in the Netherlands: new manifestations of the Second Demographic Transition. P. 103-121. Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR).

Otten, K. en S. te Riele (2015) LAT-relaties in Nederland, CBS Bevolkingstrends 2015/14.

Peters, J. & P. Scheepers (2000) Individualisering in Nederland: sociaal-historische context en theoretische interpretaties in Felling, A., J. Peters & P. Scheepers (red.). Individualisering in Nederland aan het eind van de twintigste eeuw. Empirisch onderzoek naar omstreden hypotheses. Assen: Van Gorcum. p 9-47.

Riele, S. te en S. Loozen (2017), Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw Statistische Trends, december 2017 CBS


Schmeets, H. (2013), Het belang van religie voor sociale samenhang. Bevolkingstrends december 2013.


Schmeets, H., en S. te Riele (2013), Declining social cohesion in The Netherlands? Social Indicators Research.

Schmeets, H. en J. Arends (2017) Vrijwilligerswerk: wie doet het? Statistische Trends CBS december 2017

SCP (2004), Bindingsloos of bandeloos.


SCP (2004) Individualisering en sociale integratie.

SCP (2008), Sociaal en cultureel rapport 2008, Sociale contacten via digitale kanalen, pp. 365–385, Jos de Haan.

SCP (2009), Individualisering en sociale integratie.

SCP (2016), Emancipatiemonitor 2016, Wil Poortegijs en Marion van den Brakel (red.), Den Haag.

Eisinga, R., P. Scheepers en P. Bles (2012), Waardenverandering in Nederland. Resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011. Bevolkingstrends 2012.

Twenge, J.M.,E.M. Abebe & W.K. Campbell (2010) Fitting In or Standing Out: Trends in American Parents' Choices for Children’s Names, 1880–2007 Social Psychological and Personality Science vol 1, issue 1, p 19-25

Xi Zou & Huajian Cai (2016), Charting China’s Rising Individualism in Names, Songs, and Attitudes Harvard Business Review, 11 maart


Terug naar artikel