Sterfte, doodsoorzaken

Er zijn verschillende manieren om doodsoorzaken te classificeren. In dit artikel zijn de doodsoorzaken gegroepeerd naar hoofdgroepen van de Internationale Statistische Classificatie van Ziekten (ICD-10) die zijn vastgesteld door de World Health Organization (WHO). Deze classificatie omvat een systematische lijst van aandoeningen en letsels.
De hoofdgroepen van de ICD kunnen ook weer onderverdeeld worden naar subcategorieën, zoals kanker naar lokalisatie (o.a. longkanker, darmkanker, maagkanker, borstkanker), specifieke hart- en vaatzieken (o.a. acuut myocard infarct en beroerte) en een nadere verdeling van psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel (o.a. dementie, ziekte van Parkinson, multiple sclerose).
Eerder dit jaar heeft het CBS een nieuwsbericht gepubliceerd over dementie als doodsoorzaak. In dat artikel waren de ICD-subcategorieën als uitgangspunt genomen om de verschillende doodsoorzaken met elkaar te vergelijken.