Kankersterfte

Het aantal overledenen aan kanker per 100 duizend inwoners. Voor een betere vergelijkbaarheid tussen jaren wordt gestandaardiseerd. Daartoe zijn de cijfers uit alle jaren omgerekend naar de bevolkingssamenstelling voor wat betreft leeftijd en geslacht van 2016.