Opleidingsniveau

Dit is het hoogste opleidingsniveau van de moeder, met als indeling:

Laag: lagere school niet afgemaakt, alleen lagere school, lbo/huishoudschool/LHNO/vmbo basis/kader), Mavo/Ulo/Mulo/vmbo gemengd/theoretisch
Midden: Havo/Mms, Vwo/hbs/Atheneum/Gymnasium, mbo/kmbo
Hoog: Hbo, universiteit, postacademisch