Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060

Mensenmassa met en zonder migratieachtergrond
© Hollandse Hoogte
Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien, tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. De 18 miljoenste inwoner wordt in 2031 verwacht. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer personen met een migratieachtergrond. De bevolkingsprognose heeft tot doel de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven.


Voor de prognose gebruikt het CBS een simulatiemodel waarbij de bevolking aan het eind van het jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering te verrekenen met de bevolking aan het begin van het jaar. Door dit jaar op jaar te doen kan steeds verder vooruit worden gekeken. Voor het model worden kansen berekend voor het aantal kinderen dat in een jaar geboren zal worden, hoeveel mensen zullen sterven en hoeveel zullen emigreren. Daarnaast dienen immigratieaantallen als input.

Grafiek Bevolking op 1 januari, 1996-2017 en prognose 2018-2060 met intervallen

Groei vooral door migratie en stijgende levensduur

De bevolking groeit doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken, en door de stijgende levensduur. De komende jaren worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen vanaf eind jaren dertig jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

Prognose kent onzekerheid

Het aantal migranten kan van jaar tot jaar sterk fluctueren. Op korte termijn is er daarom bij de prognose van de immigratie en emigratie grote onzekerheid. Geboorte en sterfte zijn voor de korte termijn beter voorspelbaar, maar daarbij loopt de onzekerheid op de lange termijn sterker op. Rekening houdend met deze onzekerheden is verdere groei van de bevolking in elk geval tot rond 2040 waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,2 miljoen en 19,7 miljoen.

Meer inwoners hebben wortels in het buitenland

De afgelopen twintig jaar is de bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid. 86 procent van die toename betrof personen met een migratieachtergrond. Internationale migratie heeft hieraan een bijdrage geleverd. De afgelopen tien jaar is arbeids- en studiemigratie uit EU-landen en Azië sterk toegenomen. Recent kwamen ook veel asielmigranten naar Nederland. De migratie uit de traditionele herkomstlanden zoals Marokko, Turkije en Suriname is juist gedaald.

De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond. In 2017 heeft 23 procent van de bevolking een westerse of niet-westerse migratieachtergrond, in 2060 zal dat naar verwachting 34 procent zijn. Zowel nu als in de toekomst is ruim de helft van degenen met een migratieachtergrond zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland geboren ouder (tweede generatie).

Bevolking naar migratieachtergrond (x mln)
 NederlandsNederlands (prognose)WestersWesters (prognose)Niet-westersNiet-westers (prognose)
199613Data is onbekend of geheim1,33Data is onbekend of geheim1,17Data is onbekend of geheim
'9713,01Data is onbekend of geheim1,33Data is onbekend of geheim1,22Data is onbekend of geheim
'9813,03Data is onbekend of geheim1,34Data is onbekend of geheim1,28Data is onbekend of geheim
'9913,06Data is onbekend of geheim1,35Data is onbekend of geheim1,35Data is onbekend of geheim
'0013,09Data is onbekend of geheim1,37Data is onbekend of geheim1,41Data is onbekend of geheim
'0113,12Data is onbekend of geheim1,39Data is onbekend of geheim1,48Data is onbekend of geheim
'0213,14Data is onbekend of geheim1,41Data is onbekend of geheim1,56Data is onbekend of geheim
'0313,15Data is onbekend of geheim1,42Data is onbekend of geheim1,62Data is onbekend of geheim
'0413,17Data is onbekend of geheim1,42Data is onbekend of geheim1,67Data is onbekend of geheim
'0513,18Data is onbekend of geheim1,42Data is onbekend of geheim1,7Data is onbekend of geheim
'0613,19Data is onbekend of geheim1,43Data is onbekend of geheim1,72Data is onbekend of geheim
'0713,19Data is onbekend of geheim1,43Data is onbekend of geheim1,74Data is onbekend of geheim
'0813,19Data is onbekend of geheim1,45Data is onbekend of geheim1,77Data is onbekend of geheim
'0913,2Data is onbekend of geheim1,48Data is onbekend of geheim1,81Data is onbekend of geheim
'1013,22Data is onbekend of geheim1,5Data is onbekend of geheim1,86Data is onbekend of geheim
'1113,23Data is onbekend of geheim1,53Data is onbekend of geheim1,9Data is onbekend of geheim
'1213,24Data is onbekend of geheim1,56Data is onbekend of geheim1,94Data is onbekend of geheim
'1313,24Data is onbekend of geheim1,58Data is onbekend of geheim1,97Data is onbekend of geheim
'1413,23Data is onbekend of geheim1,6Data is onbekend of geheim2Data is onbekend of geheim
'1513,24Data is onbekend of geheim1,63Data is onbekend of geheim2,04Data is onbekend of geheim
'1613,23Data is onbekend of geheim1,66Data is onbekend of geheim2,1Data is onbekend of geheim
'1713,2213,211,691,732,172,24
'18Data is onbekend of geheim13,21Data is onbekend of geheim1,73Data is onbekend of geheim2,24
'19Data is onbekend of geheim13,2Data is onbekend of geheim1,77Data is onbekend of geheim2,3
'20Data is onbekend of geheim13,18Data is onbekend of geheim1,8Data is onbekend of geheim2,35
'21Data is onbekend of geheim13,17Data is onbekend of geheim1,83Data is onbekend of geheim2,4
'22Data is onbekend of geheim13,16Data is onbekend of geheim1,86Data is onbekend of geheim2,44
'23Data is onbekend of geheim13,15Data is onbekend of geheim1,89Data is onbekend of geheim2,49
'24Data is onbekend of geheim13,14Data is onbekend of geheim1,92Data is onbekend of geheim2,54
'25Data is onbekend of geheim13,13Data is onbekend of geheim1,94Data is onbekend of geheim2,58
'26Data is onbekend of geheim13,12Data is onbekend of geheim1,96Data is onbekend of geheim2,62
'27Data is onbekend of geheim13,11Data is onbekend of geheim1,99Data is onbekend of geheim2,67
'28Data is onbekend of geheim13,11Data is onbekend of geheim2,01Data is onbekend of geheim2,71
'29Data is onbekend of geheim13,1Data is onbekend of geheim2,03Data is onbekend of geheim2,75
'30Data is onbekend of geheim13,09Data is onbekend of geheim2,05Data is onbekend of geheim2,8
'31Data is onbekend of geheim13,08Data is onbekend of geheim2,07Data is onbekend of geheim2,84
'32Data is onbekend of geheim13,07Data is onbekend of geheim2,09Data is onbekend of geheim2,88
'33Data is onbekend of geheim13,05Data is onbekend of geheim2,11Data is onbekend of geheim2,92
'34Data is onbekend of geheim13,04Data is onbekend of geheim2,13Data is onbekend of geheim2,96
'35Data is onbekend of geheim13,02Data is onbekend of geheim2,14Data is onbekend of geheim3
'36Data is onbekend of geheim12,99Data is onbekend of geheim2,16Data is onbekend of geheim3,04
'37Data is onbekend of geheim12,97Data is onbekend of geheim2,18Data is onbekend of geheim3,07
'38Data is onbekend of geheim12,94Data is onbekend of geheim2,2Data is onbekend of geheim3,11
'39Data is onbekend of geheim12,91Data is onbekend of geheim2,21Data is onbekend of geheim3,15
'40Data is onbekend of geheim12,88Data is onbekend of geheim2,23Data is onbekend of geheim3,18
'41Data is onbekend of geheim12,85Data is onbekend of geheim2,25Data is onbekend of geheim3,22
'42Data is onbekend of geheim12,81Data is onbekend of geheim2,26Data is onbekend of geheim3,25
'43Data is onbekend of geheim12,77Data is onbekend of geheim2,28Data is onbekend of geheim3,29
'44Data is onbekend of geheim12,73Data is onbekend of geheim2,3Data is onbekend of geheim3,32
'45Data is onbekend of geheim12,69Data is onbekend of geheim2,31Data is onbekend of geheim3,35
'46Data is onbekend of geheim12,64Data is onbekend of geheim2,33Data is onbekend of geheim3,39
'47Data is onbekend of geheim12,6Data is onbekend of geheim2,34Data is onbekend of geheim3,42
'48Data is onbekend of geheim12,55Data is onbekend of geheim2,36Data is onbekend of geheim3,45
'49Data is onbekend of geheim12,51Data is onbekend of geheim2,38Data is onbekend of geheim3,48
'50Data is onbekend of geheim12,46Data is onbekend of geheim2,39Data is onbekend of geheim3,51
'51Data is onbekend of geheim12,42Data is onbekend of geheim2,41Data is onbekend of geheim3,54
'52Data is onbekend of geheim12,38Data is onbekend of geheim2,43Data is onbekend of geheim3,57
'53Data is onbekend of geheim12,33Data is onbekend of geheim2,44Data is onbekend of geheim3,6
'54Data is onbekend of geheim12,29Data is onbekend of geheim2,46Data is onbekend of geheim3,63
'55Data is onbekend of geheim12,25Data is onbekend of geheim2,48Data is onbekend of geheim3,66
'56Data is onbekend of geheim12,22Data is onbekend of geheim2,49Data is onbekend of geheim3,68
'57Data is onbekend of geheim12,18Data is onbekend of geheim2,51Data is onbekend of geheim3,71
'58Data is onbekend of geheim12,15Data is onbekend of geheim2,52Data is onbekend of geheim3,74
'59Data is onbekend of geheim12,12Data is onbekend of geheim2,54Data is onbekend of geheim3,76
'60Data is onbekend of geheim12,09Data is onbekend of geheim2,56Data is onbekend of geheim3,79

Oudere bevolking

Hoge geboortecijfers direct na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw leiden op dit moment tot een sterke toename van het aantal ouderen. Daarnaast speelt mee dat de levensduur is toegenomen en naar verwachting verder stijgt. Volgens de prognose groeit het aandeel 65-plussers van 18 procent van de bevolking in 2017 naar 26 procent vanaf 2040. Daarvan is een steeds groter deel 80 jaar of ouder.

Onder ouderen stijgt het aandeel met een migratieachtergrond. In 2017 heeft 14 procent van de 65-plussers een migratieachtergrond, in 2060 is dat naar verwachting 28 procent.
Het aantal 20- tot 65-jarigen zal voorlopig rond 10,1 miljoen blijven, waarna het zal afnemen tot 9,6 miljoen rond 2040, om daarna weer wat toe te nemen tot 9,8 miljoen in 2060. Door de recente toename van de immigratie is deze leeftijdsgroep sinds 2014 gaan groeien en blijft de krimp nog een paar jaar uit.

Bevolking naar leeftijd (vanaf 2018 prognose) (x mln)
 0 tot 20 jaar20 tot 65 jaar65 tot 80 jaar80 jaar of ouder
19503,745,510,670,1
'513,815,60,690,1
'523,855,660,710,11
'533,895,70,730,11
'543,955,740,750,12
'5545,790,770,12
'564,065,850,780,13
'574,125,90,80,14
'584,195,950,820,14
'594,276,020,840,15
'604,336,070,860,15
'614,396,120,890,16
'624,466,180,910,17
'634,536,250,930,17
'644,586,330,960,18
'654,636,420,980,19
'664,696,510,19
'674,666,661,020,2
'684,646,771,040,21
'694,646,881,070,22
'704,666,991,090,22
'714,687,11,110,23
'724,697,211,130,24
'734,697,31,150,24
'744,677,391,180,25
'754,657,491,20,26
'764,627,621,220,27
'774,587,721,240,28
'784,537,821,260,29
'794,487,931,280,3
'804,438,041,30,31
'814,48,171,320,32
'824,338,291,330,34
'834,258,41,340,35
'844,178,521,350,36
'854,088,641,360,37
'864,028,741,390,38
'873,978,841,410,39
'883,928,951,430,41
'893,879,051,460,42
'903,829,161,480,43
'913,799,291,50,44
'923,769,411,520,44
'933,759,511,530,46
'943,759,581,540,46
'953,769,631,560,48
'963,779,661,580,48
'973,799,71,60,49
'983,819,741,620,49
'993,849,791,630,5
20003,879,841,650,5
'013,919,91,660,52
'023,949,971,670,53
'033,97101,680,54
'043,9910,021,690,56
'053,9910,031,720,57
'063,9810,031,740,59
'073,9610,031,770,6
'083,9410,051,80,62
'093,9310,081,840,63
'103,9310,111,890,65
'113,9110,151,930,67
'123,8910,122,030,69
'133,8710,082,120,7
'143,8510,062,20,72
'153,8310,062,270,73
'163,8210,082,340,75
'173,8210,12,40,76
'183,8110,142,460,78
'193,7910,162,510,8
'203,7610,182,570,82
'213,7410,192,620,85
'223,7210,22,680,87
'233,710,22,730,89
'243,6910,192,780,93
'253,6910,172,830,96
'263,6910,142,890,99
'273,710,12,91,06
'283,7210,062,921,13
'293,7310,022,961,18
'303,749,9731,23
'313,759,933,041,27
'323,779,893,071,31
'333,799,843,11,35
'343,819,793,141,38
'353,839,733,181,42
'363,859,683,211,45
'373,889,633,231,49
'383,99,63,231,52
'393,929,583,221,56
'403,939,573,191,6
'413,959,573,161,64
'423,969,573,111,68
'433,969,593,071,72
'443,969,63,021,76
'453,969,612,981,81
'463,959,622,941,85
'473,949,642,91,88
'483,939,662,861,91
'493,929,692,821,94
'503,919,712,771,98
'513,899,732,742,01
'523,889,742,712,04
'533,879,762,72,05
'543,869,772,72,05
'553,869,782,712,04
'563,859,782,732,02
'573,859,792,762,01
'583,859,792,781,99
'593,859,792,81,98
'603,869,792,821,96

Vergelijking met vorige prognose

De bevolkingsprognose wordt periodiek bijgesteld, waarbij de meest recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden meegenomen. Ten opzichte van de prognose uit 2014 zijn er vooral bijstellingen bij de internationale migratie. Er worden in de toekomst meer immigranten maar ook meer emigranten verwacht, voor een groot deel voormalige immigranten die weer vertrekken. Door de relatief hoge sterfte na 2014 liggen de verwachtingen voor de levensduur iets lager. Ook het aantal geboorten ligt de komende jaren iets lager doordat jonge vrouwen het kinderen-krijgen uitstellen. In 2060 ligt het verwachte inwonertal 0,4 miljoen hoger dan volgens de vorige prognose. Op de verschillen met de vorige prognose wordt uitgebreider ingegaan in het artikel Bevolkingsprognose 2017–2060: 18,4 miljoen inwoners in 2060.

Relevante links