Specialistische ggz in 2014

Het gaat om personen die op enig moment in 2014 werden behandeld. Vanaf 2014 gaat het hier om specialistische ggz. Voor de herindeling van de ggz per 1 januari 2014 werd de dbc-registratie gebruikt voor tweedelijns ggz. Een groot deel hiervan is overgegaan naar de nieuwe specialistische ggz maar ook een deel wordt vanaf 2014 behandeld in de basis-ggz of door de huisarts. Voor een deel van de personen die in 2013 in de tweedelijns ggz startten met een dbc liep de behandeling door in 2014, deze personen zijn in dit artikel meegenomen. 2014 is het laatste jaar waarover voor de jeugd informatie over geregistreerde diagnosen beschikbaar is.