Aandacht- en gedragsstoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Beiden zijn onderdeel van de DSM-IV-diagnosegroep ‘Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden.'