Opleiding

De indeling in laag-, middelbaar- en hoogopgeleid wordt als volgt gemaakt: mensen met basisonderwijs, vmbo, de eerste 3 leerjaren van het havo/vwo of een opleiding op mbo-1-niveau vallen onder de laagopgeleiden. Middelbaar opgeleid omvat de bovenbouw van havo/vwo en beroepsopleidingen op niveau mbo-2, mbo-3 of mbo-4. Onder het hoogstbehaalde onderwijsniveau vallen hbo en wo.