Bedrijfsvestigingen

Het gaat in dit artikel om de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland. Dit is niet hetzelfde als de ontwikkeling van het aantal bedrijven. Een bedrijf kan namelijk meerdere vestigingen hebben. Daarnaast wordt hier het Nederlandse bedrijfsleven beschreven, inclusief financiële instellingen. Het betreft alle bedrijfsvestigingen van de SBI-secties B tot en met N, plus sectie S95 (reparatie van consumentenartikelen).
Terug naar artikel