Non-business economy

De non-business economy bestaat uit de volgende bedrijfstakken (op SBI 1-digit niveau): landbouw, bosbouw en visserij (A), financiële diensten (K), Overheid, onderwijs, gezondheid- en welzijnszorg (O,P,Q), overige diensten (R, S, T, U; exclusief S95 reparatie van consumentenartikelen) en toegerekende huur eigen woningen (L68A).