Standaardopbrengst

De standaardopbrengst is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald. De SO van een bedrijf is de som van de totale standaardopbrengsten van alle gewassen en dieren. De standaardopbrengst is een maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, die gedefinieerd is in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1242/2008 van de Europese Commissie. Deze normering wordt 3 keer per 10 jaar opnieuw vastgesteld. Een nieuwe normering heeft invloed op de standaardopbrengst.