Welke bedrijven moeten melkvee van de hand doen?

De melkveestapel van rundveehouderijbedrijven die melk produceren voor consumptie of verwerking, wordt stapsgewijs verkleind. Dit betekent dat het aantal vrouwelijke runderen moet worden teruggebracht naar het aantal geregistreerde runderen op 2 juli 2015, min 4 procent. Grondgebonden bedrijven hebben niet te maken met de korting van 4 procent. De regeling verstaat onder een grondgebonden bedrijf een melkveebedrijf dat op basis van de Gecombineerde Opgave 2015 in dat kalenderjaar voldoende grond had om alle mest (kg fosfaat) te plaatsen.