Opbrengst melk

De totale opbrengsten uit melk. De totale opbrengst is berekend door de melkprijs per kg melk te vermenigvuldigen met het aantal geleverde kg melk aan de zuivelfabrieken. De totale opbrengsten uit melk dienen als referentie voor de totale omzet.

Melk geleverd aan zuivelfabrieken:
Door de zuivelfabrieken ontvangen onbewerkte koemelk in kilogrammen (1 000 kg = 971 liter)