Melk geleverd aan zuivelfabrieken

Door de zuivelfabrieken ontvangen onbewerkte koemelk in kilogrammen (1 000 kg = 971 liter)