Vavo

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. In de vavo kan een diploma of deelcertificaat worden behaald voor het vmbo-t, de havo of het vwo. De opleiding is te volgen aan de regionale onderwijscentra (ROC). In de vavo kan bijvoorbeeld ook voor één of een paar vakken examen worden gedaan, zodat alsnog een diploma kan worden verstrekt in combinatie met de vakken waarvoor de deelnemer reeds succesvol was in het reguliere voortgezet onderwijs.