Ontvangsten uit het internationaal reisverkeer

De ontvangsten uit het internationaal reisverkeer omvatten naast de inkomsten uit het internationaal inkomend toerisme ook de inkomsten uit het inkomend dagtoerisme, het internationaal personenvervoer en grensverkeer.