Nederlandse logiesaccommodaties

Dit zijn hotels, pensions, jeugdaccommodaties met ten minste vijf slaapplaatsen, kampeerterreinen met ten minste vier standplaatsen (verblijf in vaste standplaatsen zoals stacaravans telt niet mee), huisjesterreinen en groepsaccommodaties met ten minste tien slaapplaatsen. Particuliere accommodaties, vaak verhuurd via online platforms als Airbnb, HomeAway en Wimdu, vallen buiten de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS.