Internationaal onderzoek

Onder andere de Flash Eurobarometer van de Europese commissie, de World Travel Monitor van IPK International.