BTW-aangiften

De online aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de EU worden gemeten op basis van BTW-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen binnen de EU producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een BTW-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van honderdduizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven binnen de EU waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen aangifte te doen. Het gebruik van BTW-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels binnen de EU Nederlandse consumenten producten aanschaffen.

In dit onderzoek zijn dus vooralsnog alleen buitenlandse webwinkels meegenomen die voor meer dan 100 duizend euro leveren aan Nederlanders. De totale bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels wordt daardoor onderschat. Het CBS kan geen indicatie geven van de omvang van deze onderschatting.