Rendement

Het rendement is het resultaat voor belasting gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten. Resultaat voor belasting is de som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Kosten zoals privéopbouw van pensioen en kosten voor persoonlijke verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit zijn hierin niet meegenomen. De totale bedrijfsopbrengsten bestaan uit de omzet plus overige bedrijfsopbrengsten.