Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export groeiden. Het bbp steeg minder sterk dan in het tweede kwartaal, maar toen was de groei met 1,5 procent ook uitzonderlijk hoog.

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het derde kwartaal 2016

Bbp groeit met 3,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2016

Volgens de eerste berekening was het bbp 3,0 procent groter dan in het derde kwartaal van 2016. Ook de groei op jaarbasis is breed gedragen; meer uitvoer, meer investeringen en meer consumptie. Voor werkdagen gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 3,3 procent.

Bestedingen naar categorie, 2017-III
 mutatie
Bruto binnenlands product3
Invoer goederen en diensten5,4
Investeringen in vaste activa6,2
Uitvoer goederen en diensten6
Consumptie huishoudens2,5
Consumptie overheid1

Opnieuw meer geïnvesteerd in woningen en vervoer

In het derde kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen, vliegtuigen en personenauto’s gegroeid. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines. De hogere investeringen in het derde kwartaal zijn in lijn met het positieve vertrouwen van de Nederlandse ondernemers.

Vooral meer machines en apparaten uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het derde kwartaal van 2017 sterker dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. Daarnaast gingen ook meer chemische producten en auto’s de grens over.

De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide bijna twee keer zo snel als de export van Nederlands product.

De invoer van goederen en diensten groeide minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg ongeveer net zo veel bij aan de bbp-groei als de investeringen en de consumptie huishoudens.

Consumenten geven vooral meer uit aan woninginrichting, apparaten en kleding

Consumenten hebben opnieuw meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding en de inrichting van hun huis.

Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca en recreatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het aantrekken van de werkgelegenheid, waarover het CBS vandaag ook bericht. Verder lag het consumentenvertrouwen in het derde kwartaal op het hoogste niveau in ruim 10 jaar.

Zakelijke dienstverlening sterkst gegroeid

De productie van de zakelijke dienstverlening groeide in het derde kwartaal het sterkst. Dat is vooral toe te schrijven aan de uitzendbranche. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw sterk toe.

Ook de industrie produceerde opnieuw meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van elektrische producten, machines en transportmiddelen groeide. Verder groeide ook de productie van de bouwbedrijven weer; vooral door de bouw van woningen. De delfstoffenwinning produceerde opnieuw minder dan een jaar eerder.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2017-III
 mutatie
Zakelijke dienstverlening6,2
Handel, vervoer en horeca5,1
Industrie3,9
Verhuur en handel onroerend goed3,5
Bouwnijverheid3,2
Cultuur, recreatie, overige diensten1,9
Informatie en communicatie1,4
Overheid, onderwijs en zorg1,1
Water en afval0,1
Energie-0,5
Landbouw, bosbouw en visserij-0,8
Financiele instellingen-0,9
Delfstoffenwinning-12,3

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op vrijdag 22 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,5 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot een bijstelling van de groei in de drie voorgaande kwartalen. De groei in het derde kwartaal van 2016 is opwaarts bijgesteld van 0,8 naar 0,9 procent.