Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal

© ANP
Meer banen, meer vacatures en meer werkenden; de arbeidsmarkt trok in het derde kwartaal van 2017 verder aan. Tegenover elke vacature stonden twee werklozen. Dit meldt het CBS in het Kwartaalbericht arbeidsmarkt.

Het aantal banen nam toe met 51 duizend. Dat leverde opnieuw een record op wat betreft het totale aantal banen in Nederland. Het waren er gemiddeld 10,2 miljoen in het derde kwartaal. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. De toename was vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal banen van werknemers (49 duizend), waarmee ook die de hoogste stand ooit bereikten (8 142 duizend).

Meer vacatures

Ook het aantal openstaande vacatures nam in het derde kwartaal toe, al ging dat minder snel dan in de voorgaande twee kwartalen. Eind september stonden er 213 duizend vacatures open. Ter vergelijking: eind juni 2013 waren dat er 91 duizend, de laagste stand sinds het begin van de crisis. Kort voor de crisis liep het aantal vacatures op tot 249 duizend.

Meer mensen met een vaste baan

Het aantal werkenden is sinds het derde kwartaal van 2016 met 177 duizend toegenomen. Er waren vooral meer werknemers met uitzicht op een vaste baan (+77 duizend). Maar ook het aantal werknemers met een vast dienstverband nam toe, en wel met 57 duizend. Dat is de grootste stijging sinds begin 2009. Bij de toename van het aantal werknemers met (uitzicht op) een vast dienstverband ging het voor het grootste deel om voltijders.
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, waartoe ook werknemers met uitzicht op een vaste baan worden gerekend, groeide in het afgelopen jaar met 98 duizend. Het aantal zzp’ers nam toe met 27 duizend.

Minder werklozen

De werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO) daalde in het derde kwartaal naar 428 duizend personen (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden), 25 duizend minder dan een kwartaal eerder. Daarmee was 4,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het betekent dat tegenover elke vacature twee werklozen staan (213 duizend tegenover 428 duizend).

Bijna 1,3 miljoen behoren tot onbenut arbeidspotentieel

Het totale onbenut arbeidspotentieel kwam in het derde kwartaal uit op een kleine 1,3 miljoen mensen. Naast 408 duizend werklozen (niet-seizoensgecorrigeerd) ging het hierbij om 263 duizend mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent gezocht hebben en 162 duizend mensen die niet beschikbaar waren, maar wel gezocht hebben. Daarnaast waren er 445 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken en hiervoor ook direct beschikbaar zijn.

Meer gegevens en gedetailleerdere informatie over de arbeidsmarkt in het derde kwartaal, onder meer over ontwikkelingen in de verschillende bedrijfstakken, zijn te vinden in het Kwartaalbericht arbeidsmarkt, derde kwartaal 2017.