Meer faillissementen in oktober, trend dalend

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In oktober 2017 zijn er 20 bedrijven meer failliet verklaard dan in september, meldt het CBS. Ondanks deze stijging is de trend nog steeds dalend. De meeste faillissementen in oktober zijn uitgesproken in de handel.

Trend dalend

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001. De stijging in oktober volgt op een lichte toename in september. Het is echter nog te vroeg om te zeggen dat met de stijgingen in de afgelopen twee maanden de trend verandert.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 288 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 56.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak, oktober 2017
 aantal
Handel56
Financiële instellingen42
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
38
Bouwnijverheid35
Industrie22
Informatie & communicatie21
Vervoer & opslag16
Horeca15
Verhuur; overige zakelijke
diensten
14
Gezondheids- & welzijnszorg11
Verhuur; handel van onroerend
goed
7
Cultuur, sport en recreatie2

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.