Vastlegging

Alle plantengroei zorgt voor opname van CO2 uit de atmosfeer. In Nederland wordt jaarlijks door plantengroei ongeveer 34,6 megaton CO2 onttrokken aan de atmosfeer. Echter, het merendeel hiervan komt terecht in landbouwgewassen waarvan verondersteld kan worden dat het na consumptie weer terugkeert in de atmosfeer en dus niet bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen. Een veel kleiner deel van de koolstof wordt voor langere tijd vastgelegd in de vegetatie en bodems van natuur- en landbouwgebieden. Gecorrigeerd voor houtkap en overige onttrekking van biomassa wordt jaarlijks ongeveer 3,6 megaton CO2 vastgelegd.