Natuurlijk Kapitaalrekeningen

De resultaten die in dit nieuwsbericht en het bijbehorende rapport worden gepresenteerd, zijn de uitkomst van nog experimentele Natuurlijk Kapitaalrekeningen die door het CBS samen met Wageningen Universiteit voor de eerste keer zijn berekend. De koolstofbalans die hier wordt gepresenteerd, volgt de methodiek van het SEEA – EEA (System of Environmental Economic Accounting - Experimental Ecosystem Accounting). Dit is een nieuw statistisch raamwerk voor de analyse van natuurlijk kapitaal.

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen brengen de bijdrage van ecosystemen, zoals bossen en heidevelden, maar ook akkers en weilanden, aan de economie en de maatschappij in beeld. Dit rekeningstelsel monitort de conditie van Nederlandse ecosystemen en de diensten als voedsel, drinkwater en de leefomgeving die zij leveren. De uitbreiding van de Nationale Rekeningen met de Natuurlijk Kapitaalrekeningen past in het maatschappelijke en politieke streven naar een breder welvaartsbegrip.

Nu de methode voor de eerste keer is uitgewerkt en toegepast in Nederland is het mogelijk om updates te maken.

De resultaten van de SEEA – EEA koolstofbalans verschillen op details met de Land Use and Land Use Change and Forestry (LULUCF) emissierapporten die worden ingediend bij de Convention on Climate Change, alhoewel vergelijkbare brongegevens en modellen zijn gebruikt. De grootste verschillen zijn een kleiner oppervlak bos, en dus een lagere vastlegging in deze studie, en een hogere vastlegging in grasland, welke in LULUCF niet wordt meegenomen. De SEEA – EEA benadering heeft als uitgangspunt een gedetailleerde ecosysteem typen kaart voor een specifiek jaar, en geeft daardoor meer inzicht in de ruimtelijke aspecten van de koolstofbalans. Echter, LULUCF geeft meer informatie over de dynamiek van de vegetatie; de SEEA – EEA neemt ontbossing ten gevolge van veranderingen in landgebruik op een iets andere manier mee in de koolstofbalans dan de LULUCF.

De SEEA – EEA koolstofbalans is uitdrukkelijk niet bedoeld als alternatief voor LULUCF. De toegevoegde waarde van de SEEA – EEA koolstofbalans schuilt in het ruimtelijk inzichtelijk maken van de verschillende ecosysteemdiensten en de processen gerelateerd aan de koolstofhuishouding. Daarnaast geeft de ruimtelijke benadering van de SEEA – EEA de mogelijkheid om in ruimtelijke planning beter rekening te houden met ecosysteem diensten en CO2 emissies en vastlegging in vegetatie en bodems.