Werkzame beroepsbevolking

De werkzame beroepsbevolking bestaat uit alle personen die betaald werk hebben, ongeacht de arbeidsduur. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens in dit bericht hebben betrekking op de bevolking van 15 tot 65 jaar en zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB).