Kunstenaars

Voor het afleiden van het beroep kunstenaars is gebruik gemaakt van de werkzame bevolking van 15 tot 65 jaar uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). In deze enquête wordt onder andere naar het beroep gevraagd. De indeling van deze beroepen is gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) van de International Labour Organization (ILO). Het hier beschreven begrip kunstenaars staat los van het wel of niet hebben gevolgd van een creatieve opleiding.

Tot de kunstenaars worden hier de volgende beroepen gerekend:
Beeldende kunstenaars
Ontwerpende beroepen
- Architecten, planologen, landmeetkundigen en ontwerpers
- Architecten van gebouwen
- Landschapsarchitecten
- Product- en kledingontwerpers
- Grafisch ontwerpers en multimedia-ontwerpers
Uitvoerende beroepen
- Musici, zangers en componisten
- Dansers en choreografen
- Regisseurs en producenten voor film en theater e.d.
- Acteurs
Schrijvers, vertalers en overige kunstenaarsberoepen
- Auteurs e.d.
- Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd
- Scheppende en uitvoerende kunstenaars