Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen

Het besteedbaar inkomen van het huishouden omvat de bruto-inkomsten van alle huishoudensleden verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Met behulp van equivalentiefactoren wordt dit inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Met dit gestandaardiseerde inkomen kunnen de welvaartsniveaus van huishoudens onderling worden vergeleken. Het gestandaardiseerde inkomen, ofwel koopkracht, is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.