Woonlasten

Bedoeld: de netto woonquote. Dit is het deel van het huishoudensinkomen dat besteed wordt aan netto woonlasten, inclusief onderhoudskosten. Netto woonlasten voor eigenaren bestaan uit het totaal van de bruto hypotheeklasten, energiekosten en gemeentelijke belastingen verminderd met het fiscaal voordeel uit de aftrek van de eigen woning. Netto woonlasten voor huurders bestaan uit de kale huur, servicekosten, energiekosten en gemeentelijke belastingen, eventueel verminderd met de huurtoeslag. Het gehanteerde inkomen betreft het besteedbaar huishoudensinkomen exclusief de inkomensposten die verband houden met wonen (huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek, koopsubsidie, eigenwoningforfait). Huishoudens zijn vervolgens ingedeeld in drie even grote groepen, met respectievelijk lage, midden en hoge relatieve woonlasten.