Dodelijke ongevallen

Ieder overlijden dat het gevolg is van een ongeval, zoals vervoersongeval, val, verdrinking en vergiftiging. Euthanasie en geweld waaronder moord, zelfdoding en doodslag vallen niet onder ongevallen. Ook complicaties van medische behandelingen, verslikking en wettelijke interventie worden niet bij de ongevallen geteld.