Vakcentrale

Een vakcentrale is een federatie van vakbonden, die de aangesloten vakbonden en hun leden vertegenwoordigt op een overkoepelend niveau. De vakbonden voeren de loononderhandelingen met werkgevers(organisaties) en bieden hun leden individuele belangenbehartiging. De vakcentrale voert namens de aangesloten bonden het overleg met werkgeversorganisaties en de overheid en neemt deel aan adviesraden zoals de Sociaal-Economische Raad in Nederland.