Belang van vakbonden

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden wordt werknemers gevraagd in hoeverre zij het bestaan van vakbonden belangrijk vinden: zij kunnen kiezen uit ‘niet belangrijk’, ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’. In de rapportage zijn de percentages ‘belangrijk’ en ‘heel belangrijk’ opgeteld. Zie ook de onderzoeksbeschrijving NEA.