Zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen

© Bart Maat/Hollandse Hoogte
Ruim zes op de tien jongeren tot 27 jaar die een mbo-opleiding afrondden in het schooljaar 2014/’15 zouden achteraf gezien opnieuw voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Dit blijkt uit het schoolverlatersonderzoek onder mbo’ers dat het CBS in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) heeft uitgevoerd. Alle jongeren die in het schooljaar 2015/’16 een mbo-diploma hebben behaald zijn uitgenodigd voor het schoolverlatersonderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd.

Van de mbo’ers die een baan hebben gaf bijna 61 procent aan dat ze weer voor dezelfde opleiding aan dezelfde school zouden kiezen als ze weer moesten kiezen. Onder mbo-gediplomeerden die geen werk hebben, was dat net geen 50 procent. De schoolverlaters die een beroepsbegeleidende opleiding (mbo-bbl) hebben afgerond zouden vaker voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen dan schoolverlaters die een beroepsopleidende opleiding (mbo-bol) deden. Dit geldt zowel voor degenen met werk als zonder werk.

 

Oordeel achteraf van mbo-gediplomeerde schoolverlaters (tot 27 jaar), 2016
   Ja, dezelfde opleiding aan dezelfde school (%)Ja, dezelfde opleiding, maar aan een andere school (%)Nee, een andere opleiding (%)Nee, ik zou niet gaan studeren (%)
TotaalMbo bol57,11222,98,1
TotaalMbo bbl66,410,7148,9
WerkendenMbo bol58,112,321,97,6
WerkendenMbo bbl66,810,913,58,8
Niet-werkendenMbo bol47,79,231,211,9
Niet-werkendenMbo bbl54,97,72710,3
Bron: CBS, OCW

Mbo’ers met baan onder niveau zouden minder vaak dezelfde opleiding doen

Van de geslaagde mbo’ers die het onderwijs verlieten en aan het werk zijn, geeft drie kwart aan dat ze een baan op hun eigen niveau of een hoger niveau hebben. De mbo’ers die werken op hun eigen of een hoger niveau waren meer tevreden over de gevolgde opleiding dan mbo’ers die onder hun niveau werken. Ze zouden vaker opnieuw kiezen voor dezelfde opleiding aan dezelfde school (65 procent) dan mbo’ers die werken onder hun niveau (49 procent). Gediplomeerden die onder hun niveau werken geven daarentegen vaker aan dat ze achteraf liever een andere opleiding hadden gevolgd of liever helemaal niet hadden gestudeerd. Dit geldt vooral voor degenen die mbo-bol hebben gedaan. Bijna een derde van de schoolverlaters met een mbo-bol-diploma met een baan onder hun niveau zou een andere opleiding kiezen.

Aansluiting werk op gevolgd niveau van mbo-gediplomeerde schoolverlaters (tot 27 jaar), 2016
   Ja, dezelfde opleiding aan dezelfde school (%)Ja, dezelfde opleiding, maar aan een andere school (%)Nee, een andere opleiding (%)Nee, ik zou niet gaan studeren (%)
Vereist niveau is lagerMbo bol45,210,131,912,8
Vereist niveau is lagerMbo bbl60,17,418,514
Vereist niveau is hetzelfde/hogerMbo bol63,213,2185,6
Vereist niveau is hetzelfde/hogerMbo bbl69,212,111,77
Bron: CBS, OCW

Mbo’ers met baan in eigen vakgebied tevredener over opleiding

Van de mbo-gediplomeerden die werken in hun eigen vakgebied of een verwante richting zou 68 procent voor dezelfde opleiding aan dezelfde school kiezen. Van degenen met een functie buiten het eigen vakgebied of met werk waarvoor geen specifieke richting is vereist, zou 48 procent dit doen. Ook geldt voor deze groep dat ze vaker aangeven dat zij achteraf liever een andere opleiding hadden gekozen of liever helemaal niet hadden gestudeerd.

Aansluiting werk op gevolgde richting van mbo-gediplomeerde schoolverlaters (tot 27 jaar), 2016
   Ja, dezelfde opleiding aan dezelfde school (%)Ja, dezelfde opleiding, maar aan een andere school (%)Nee, een andere opleiding (%)Nee, ik zou niet gaan studeren (%)
Eigen of verwante richtingMbo bol66,713,914,94,6
Eigen of verwante richtingMbo bbl71,111,911,15,8
Andere/Geen richtingMbo bol46,1103211,9
Andere/Geen richtingMbo bbl56,28,419,316,1
Bron: CBS, OCW