AOV-uitkering

In 2015 werd de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) op Sint-Eustatius verhoogd met 3,4 procent, van 8047 dollar in 2014 naar 8320 dollar in 2015. Eveneens zakten de prijzen met 1 procent. De stijging in reële termen was 4,4 procent. Dit is nagenoeg gelijk aan de mediane koopkrachtstijging van personen op Sint-Eustatius in huishoudens met een hoofdkostwinner van 60 jaar en ouder of in huishoudens met een uitkering als voornaamste inkomensbron in zowel 2014 als 2015. Voor deze ontvangers van een AOV-uitkering is de reële koopkrachtontwikkeling vrijwel geheel te verklaren uit de toename in uitkeringsbedragen.