Aantal trekkers voor oplegger blijft stijgen

een aantal vrachtwagens rijden op de autosnelweg
© Hollandse Hoogte
Het aantal Nederlandse trekkers voor oplegger was op 1 januari 2017 bijna 3 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal opleggers nam met ruim 4 procent toe. In het internationale transport door Nederlandse wegvervoerders wordt 88 procent van het gewicht vervoerd door deze trekkers. Dit blijkt uit cijfers die het CBS presenteert ter gelegenheid van de MobiliteitsRAI.

Nederland telde op 1 januari 2017 ruim 136 duizend zware vrachtvoertuigen: 62 duizend vrachtauto’s en 74 duizend trekkers voor oplegger. Het aantal zware voertuigen nam met 1,3 procent toe in vergelijking met begin 2016. Deze stijging is geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal trekkers voor oplegger met bijna 2 duizend voertuigen. Het aantal vrachtauto’s daalde met bijna driehonderd voertuigen. Vanaf 2011 zijn er meer trekkers voor oplegger dan vrachtauto’s.

Aantal zware vrachtvoertuigen en opleggers, 1 januari 2017
 Vrachtauto'sTrekkers voor opleggerOpleggers
20047944463445107092
20057761964519112360
20067592465608117059
20077584170544119376
20087531372786126027
20097511274624132894
20107336871560132622
20117138671329132300
20126954571487132334
20136709670422131543
20146504671063131890
20156335670533135689
20166243672245142977
20176215574218149030

Ook meer opleggers op de weg

Het aantal opleggers steeg de laatste tijd harder dan het aantal trekkers. Het aantal opleggers nam in 2016 met 6 duizend toe naar 149 duizend, een stijging van 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Begin dit jaar waren er tweemaal zoveel opleggers als trekkers. Trekkers voor oplegger zijn efficiënt in het gebruik. Een chauffeur hoeft niet te wachten tijdens het lossen maar kan in principe meteen weer op weg met een andere oplegger achter de trekker. Het kan ook vóórkomen dat een oplegger achter een trekker uit een ander land wordt gekoppeld.

Het meest worden trekkers voor oplegger ingezet door transportbedrijven die in opdracht goederen vervoeren. Vrachtauto’s worden vaker gebruikt in het eigen vervoer, bijvoorbeeld door een bouwbedrijf dat met een eigen vrachtauto naar bouwplaatsen rijdt om bouwmaterialen af te leveren.

Vervoerd gewicht naar goederensoort, 2016
 Trekker voor oplegger (%)Vrachtauto (%)
Voertuigen, machines en overige goederen30,821,2
Andere voedingsproducten en veevoeder24,17,4
Ruwe mineralen en fabricaten en bouwmaterialen14,535,5
Landbouwproducten en levende dieren11,38,1
Chemische producten8,715,8
Meststoffen4,43,2
Overige goederen6,18,8

Overgrote deel internationaal vervoer met trekkers

In 2016 werd in totaal 657 miljoen ton goederen door Nederlandse vrachtvoertuigen vervoerd. Dit is een stijging van 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Van de 529 miljoen ton goederen die in 2016 binnen Nederland over de weg ging, gebeurde dit voor 69 procent door trekkers met oplegger. In het internationale vervoer werd vorig jaar 88 procent van de goederen door trekkers voor oplegger vervoerd.

Vooral vervoer stukgoed, voertuigen en machines met trekkers

Trekkers voor oplegger vervoerden het meest stukgoederen, voertuigen en machines. Verder bestond bijna een kwart van dit vervoer uit het bezorgen van voedingsproducten, bijvoorbeeld levensmiddelen van distributiecentra naar winkelketens. Bouwgerelateerde goederen vormden nog eens 15  procent van het vervoerde gewicht.
Vrachtauto’s vervoerden vooral ruwe mineralen (zoals zand, grind, klei en cement) en bouwmaterialen, en in mindere mate stukgoederen( zoals meubels en televisies) en chemische producten (waaronder verf of farmaceutische producten).

Cijfers en methode

De gegevens in dit bericht over het aantal zwarte vrachtvoertuigen zijn gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het kentekenregister van RDW.
De cijfers over het vervoerd gewicht over de weg zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête onder de eigenaren van Nederlandse bedrijfsvoertuigen(met een maximaal toegestaan gewicht - laadvermogen plus leeg gewicht- van meer dan 3,5 ton).