Geregistreerde kindermishandeling

Kinderen van 0 tot 18 jaar die een onderzoek hebben gehad bij één van de zestien AMK’s voor het vermoeden van kindermishandeling. Van hen is na onderzoek vastgesteld dat er inderdaad sprake is van kindermishandeling.