Consumentenprijzen in september 1,5 procent hoger

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
De consumentenprijzen stegen in september op jaarbasis 1,5 procent, meldt het CBS. In augustus was de prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder 1,4 procent.

De CPI is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en –diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.

De consumentenprijsindex (CPI) is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. Hierin staan ook andere inflatie-indicatoren zoals de prijsindex bestaande koopwoningen en de in- en uitvoerprijzen van de industrie. Het CBS publiceert vandaag ook een artikel over het beeld van de inflatie.

Vliegtickets duurder

De stijging van de consumentenprijzen was in september op jaarbasis iets groter dan in augustus. Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets. Vliegtickets waren in september 6 procent duurder dan in dezelfde maand van 2016. In augustus waren vliegtickets op jaarbasis nog 3 procent goedkoper.

De prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had daarentegen een neerwaarts effect op de stijging van de consumentenprijzen. Voor een verblijf in een bungalowpark betaalde de consument in september 11 procent meer dan vorig jaar. In augustus was de prijsstijging op jaarbasis nog 17 procent.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Augustus 2017September 2017
Totaal1,41,5
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
0,410,43
Huisvesting, water
en energie
0,390,38
Vervoer0,210,29
Recreatie en cultuur0,160,23
Horeca0,280,19
Diverse goederen en
diensten
0,060,08
Consumptie in het
buitenland
0,050,08
Kleding en schoeisel0-0,04
Communicatie-0,25-0,24

Stijging consumentenprijzen in Nederland iets lager dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).

In september was de prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP 1,4 procent. In augustus was dat nog 1,5 procent. In de eurozone bleef de prijsstijging 1,5 procent. Daarmee is prijsstijging van goederen en diensten in Nederland iets lager dan in de eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.