Toelichting andere instanties

Bij identiteitsfraude is gevraagd of het voorval gemeld is bij een de bank/financiële instelling, of bij een andere (niet nader) gespecificeerde instantie. Bij koop- en verkoopfraude is gevraagd of het voorval gemeld is bij een consumentenorganisatie (bijvoorbeeld de Consumentenbond, Kassa of Radar) of bij een andere (niet nader gespecificeerde) instantie. Bij hacken en cyberpesten zijn geen instanties met naam genoemd en is alleen gevraagd of het voorval gemeld is bij een andere (niet nader gespecificeerde) instanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan online meldpunten voor hacken of cyberpesten of – in geval van cyberpesten bij jongeren – aan de school.