CBS Urban Data Center/Den Haag van start

© Hollandse Hoogte
Dinsdag 26 september wordt de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het Bureau voor de Statistiek (CBS) officieel, met de lancering van het CBS Urban Data Center/Den Haag. Het doel is nóg beter gebruik te maken van beschikbare data over Den Haag, om effectiever beleid te kunnen maken dat beter past bij wat de stad nodig heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van armoede, of veranderingen in de zorg.

Wethouder Rabin Baldewsingh en de directeur-generaal van het CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, ondertekenen deze middag de samenwerkingsovereenkomst tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis. Het Urban Data Center is fysiek gevestigd in het Forum, dat verbonden is met het stadhuis. Op deze inspirerende locatie, middenin het Central Innovation District van de stad, werken medewerkers van het CBS samen met onderzoekers en beleidsontwikkelaars van de gemeente samen aan uiteenlopende opgaven.

Meerwaarde van de samenwerking

Wethouder Rabin Baldewsingh licht de samenwerking toe en legt uit wat de meerwaarde van de samenwerking is: “We willen als gemeente Den Haag transparant en resultaatgericht werken en de voor de stad en inwoners beschikbare middelen zo goed mogelijk inzetten. Datagedreven of informatiegestuurd werken is geen doel op zich, maar als het bijdraagt aan de effectiviteit van ons beleid en we het belang van de Haagse bevolking er beter door kunnen dienen, moeten we dat zeker doen.

De samenwerking met het CBS levert een kwaliteitsimpuls op: door het samenvoegen van gegevens en onderzoekstechnieken, krijgen de beschikbare gegevens meer betekenis. En krijgen we nog beter zicht op zaken als zorg, werk, onderwijs en wonen. Hierdoor kan de gemeente Den Haag effectiever beleid maken, dat beter aansluit op wat de stad nodig heeft.”

Tjark Tjin-a-Tsoi, directeur-generaal van het CBS vult aan: “Samenwerking met het CBS binnen het Urban Data Center zorgt voor een verbreding, verdieping en verbetering van data over de gemeente Den Haag, waardoor veel meer inzicht wordt verkregen in wat er feitelijk in de gemeente gebeurt. Dit is belangrijk voor beleidsontwikkeling. Den Haag beschikt al over veel lokale data en krijgt door deze samenwerking ook toegang tot de enorme datarijkdom van het CBS voor het doen van statistische analyses op gemeentelijk niveau. Daarnaast loopt het CBS internationaal gezien voorop in het gebruik van registerdata en het koppelen van datasets. Deze samenwerking levert daarom waardevolle nieuwe informatie op voor de gemeente en de overige afnemers van CBS-data.”

Onderzoeksprojecten

Het komende jaar gaan de gemeente Den Haag en het CBS met verschillende concrete onderzoeksprojecten aan de slag, zoals:

  •  Het scherper in beeld brengen van armoede in Den Haag, in het bijzonder bij kinderen.
  •  Het inzichtelijk maken van de structuren en processen achter ondermijning (bijvoorbeeld witwassen en dubieuze vastgoedtransacties).
  •  Het in kaart brengen van kenmerken en motieven van de mensen die uit Den Haag trekken en zich elders vestigen.
  •  Het optimaliseren van de monitoring van kinderen/jongeren met een hoog risico op voortijdig schoolverlaten.
  •  Het scherper in beeld brengen van mogelijke bedreigingen voor Den Haag, zowel in het fysiek als het cyberdomein en maatregelen die een positief effect op de weerbaarheid van de stad hebben.

De precieze onderzoeksagenda wordt nog vastgesteld.

Den Haag: Smart City

De samenwerking met het CBS past in het streven van de gemeente Den Haag om voortrekker te zijn als het gaat om slim omgaan met data. Wethouder Saskia Bruines: "Natuurlijk maken we al zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare gegevens. De mogelijkheden zijn divers: data helpt ons bijvoorbeeld om verkeersstromen beter te begeleiden en we kunnen evenementen beter in goede banen leiden, door een voorziening als crowdcontrol. We zetten data bovendien in om te voorkomen dat inwoners voorzieningen missen waar ze recht op hebben.” Maar het kan nog beter, zo geeft Bruines aan. “We kunnen nog beter gebruikmaken van beschikbare data en het op slimmere en innovatievere wijze inzetten voor de stad. Het Urban Data Center helpt om die slag te maken.”
De samenwerking biedt ook de mogelijkheid om de gegevens die Den Haag al verzameld heeft over ontwikkelingen binnen de stad te vergelijken met de gegevens van het CBS over andere steden in Nederland. En door te werken volgens internationaal vastgestelde indicatoren kunnen de gegevens over Den Haag straks ook vergeleken worden met vele andere steden in de wereld.

Zevende Urban Data Center

Den Haag is de zevende gemeente die in een Urban Data Center met het CBS gaat samenwerken. Tjark Tjin-a-Tsoi, directeur-generaal CBS: “Wij zijn verheugd dat steeds meer gemeenten zich enthousiast aansluiten bij het Urban Data Center-initiatief. Het is voor gemeenten een relatief kosteneffectieve en snelle manier om in te spelen op de mogelijkheden die de datarevolutie biedt. Door de samenwerking in het netwerk van UDC's wordt bovendien de onderlinge vergelijkbaarheid vergroot en ontstaat een consistente aanpak ten aanzien van bijvoorbeeld kwaliteit en privacy. Dat Den Haag de stad is waar het CBS in 1899 begon en sinds negen jaar weer is gevestigd, geeft deze samenwerking een extra dimensie.”