Investeringssaldo

Het saldo van de balanswaarde van eind 2016 minus de balanswaarde eind 2010 exclusief de afschrijvingen in diezelfde periode. In het investeringssaldo zitten onder andere de investeringen en ontvangen investeringssubsidies van waterschappen.