Overheidstekort en Overheidsschuld

Het overheidssaldo (ook wel EMU-saldo genoemd) is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Zijn er meer inkomsten dan uitgaven, dan spreekt men ook wel van ‘het begrotingsoverschot’.

De overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd) is de schuld van de overheid gewaardeerd tegen nominale waarde (niet op marktwaarde). De onderlinge schulden tussen de Nederlandse overheden tellen hierbij niet mee. De schuld als percentage van het bbp wordt schuldquote genoemd.