EMU-normen

Volgens het Groei- en Stabiliteitspact voor euro voerende landen mag het tekort van de overheid niet boven de 3 procent en de schuld van de overheid niet boven de 60 procent van het bbp uitkomen aan het eind van een kalenderjaar. Is dit wel het geval dan moet de overheid inspanningen verrichten om tekort en/of schuld te verlagen.
Terug naar artikel