Economisch beeld verandert nauwelijks

© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half september presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in september 2017 afgenomen. Het oordeel over het economisch klimaat verslechterde, de koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Het producentenvertrouwen nam in augustus opnieuw af. Ondernemers in de industrie waren vooral minder positief over hun orderportefeuille.

Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa ruim 9 procent groter dan in juli 2016. Er is vooral meer geïnvesteerd in vliegtuigen, woningen, machines en personenauto’s.

Het volume van de goederenexport was in juli bijna 7 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en personenauto’s groeide. Verder was zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in juli bijna 3 procent meer besteed dan in juli 2016. Ze gaven vooral meer uit aan woninginrichting.

Industrie produceert meer in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is iets minder hoog dan in juni. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst.

Laagste aantal faillissementen in huidige eeuw

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen bereikte in augustus het laagste niveau in deze eeuw.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het tweede kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 ruim 200 duizend.

De toename van het aantal openstaande vacatures was met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. De laatste vier jaren groeide het aantal vacatures elk kwartaal. Eind juni waren er 204 duizend openstaande vacatures, ruim dubbel zoveel als vier jaar eerder, toen het aantal de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

In augustus waren er 426 duizend mensen zonder werk die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand. Het aantal werkloze personen komt overeen met 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Bbp groeit met 1,5 procent in tweede kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen namen weer toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,3 procent groter.

Dinsdag 14 november 2017 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2017.