Economisch beeld verandert nauwelijks

© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half september presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
 cyclus
2010 j-0,61
2010 f-0,58
2010 m-0,55
2010 a-0,48
2010 m-0,43
2010 j-0,39
2010 j-0,33
2010 a-0,28
2010 s-0,21
2010 o-0,14
2010 n-0,05
2010 d0,03
2011 j0,1
2011 f0,19
2011 m0,24
2011 a0,27
2011 m0,32
2011 j0,33
2011 j0,32
2011 a0,3
2011 s0,23
2011 o0,14
2011 n0,06
2011 d-0,01
2012 j-0,06
2012 f-0,11
2012 m-0,14
2012 a-0,17
2012 m-0,24
2012 j-0,3
2012 j-0,36
2012 a-0,46
2012 s-0,53
2012 o-0,59
2012 n-0,7
2012 d-0,79
2013 j-0,87
2013 f-0,99
2013 m-1,08
2013 a-1,14
2013 m-1,21
2013 j-1,24
2013 j-1,24
2013 a-1,24
2013 s-1,19
2013 o-1,12
2013 n-1,04
2013 d-0,96
2014 j-0,89
2014 f-0,83
2014 m-0,79
2014 a-0,77
2014 m-0,74
2014 j-0,72
2014 j-0,7
2014 a-0,66
2014 s-0,64
2014 o-0,62
2014 n-0,58
2014 d-0,55
2015 j-0,5
2015 f-0,43
2015 m-0,37
2015 a-0,31
2015 m-0,24
2015 j-0,17
2015 j-0,12
2015 a-0,06
2015 s-0,01
2015 o0,01
2015 n0,05
2015 d0,08
2016 j0,1
2016 f0,14
2016 m0,17
2016 a0,2
2016 m0,28
2016 j0,33
2016 j0,37
2016 a0,46
2016 s0,51
2016 o0,57
2016 n0,68
2016 d0,75
2017 j0,82
2017 f0,94
2017 m1
2017 a1,06
2017 m1,15
2017 j1,2
2017 j1,23
2017 a1,31
2017 s1,35

Consumenten en producenten positief

Het vertrouwen van consumenten is in september 2017 afgenomen. Het oordeel over het economisch klimaat verslechterde, de koopbereidheid veranderde nauwelijks.

Het producentenvertrouwen nam in augustus opnieuw af. Ondernemers in de industrie waren vooral minder positief over hun orderportefeuille.

Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
 Consumentenvertrouwen (links)Producentenvertrouwen (rechts)
2011 j-42,5
2011 f01,5
2011 m15,7
2011 a-24,3
2011 m-42,7
2011 j-61,7
2011 j-8-2,2
2011 a-16-3,2
2011 s-27-0,5
2011 o-34-3,1
2011 n-35-4,8
2011 d-36-1,3
2012 j-37-1,8
2012 f-36-1,7
2012 m-36-2,8
2012 a-32-3,4
2012 m-34-4,9
2012 j-37-4,8
2012 j-33-5,4
2012 a-31-4,7
2012 s-28-6,6
2012 o-29-7,6
2012 n-33-6,8
2012 d-38-5,6
2013 j-37-5,6
2013 f-41-3,7
2013 m-41-5,1
2013 a-37-5,6
2013 m-32-4,1
2013 j-33-3,8
2013 j-35-3,1
2013 a-32-1,4
2013 s-31-2,4
2013 o-26-0,3
2013 n-16-0,3
2013 d-110,1
2014 j-60,7
2014 f-2-0,1
2014 m11,1
2014 a40,3
2014 m60,7
2014 j60,7
2014 j51,2
2014 a20
2014 s-2-0,2
2014 o12
2014 n-22,4
2014 d-43,4
2015 j-22,8
2015 f-12
2015 m71,4
2015 a103,3
2015 m114,1
2015 j144,6
2015 j133,7
2015 a133,5
2015 s113,8
2015 o122,4
2015 n144
2015 d133
2016 j113,2
2016 f63,1
2016 m23,9
2016 a64,7
2016 m74,4
2016 j115,4
2016 j95,1
2016 a91,2
2016 s123,4
2016 o174,3
2016 n213,4
2016 d214,7
2017 j216
2017 f227
2017 m247,8
2017 a268,3
2017 m236,1
2017 j237,2
2017 j256,6
2017 a265,4
2017 s23

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa ruim 9 procent groter dan in juli 2016. Er is vooral meer geïnvesteerd in vliegtuigen, woningen, machines en personenauto’s.

Het volume van de goederenexport was in juli bijna 7 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de export van (elektrotechnische) machines, apparaten en personenauto’s groeide. Verder was zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in juli bijna 3 procent meer besteed dan in juli 2016. Ze gaven vooral meer uit aan woninginrichting.

Industrie produceert meer in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is iets minder hoog dan in juni. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide het sterkst.

Laagste aantal faillissementen in huidige eeuw

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald. In augustus 2017 zijn er 39 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen bereikte in augustus het laagste niveau in deze eeuw.

Arbeidsmarkt verbetert verder

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het tweede kwartaal met 53 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het tweede kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen groeit nu ruim drie jaar op rij. De laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 ruim 200 duizend.

De toename van het aantal openstaande vacatures was met 20 duizend de grootste na het derde kwartaal van 2006. De laatste vier jaren groeide het aantal vacatures elk kwartaal. Eind juni waren er 204 duizend openstaande vacatures, ruim dubbel zoveel als vier jaar eerder, toen het aantal de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013).

In augustus waren er 426 duizend mensen zonder werk die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand. Het aantal werkloze personen komt overeen met 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Omzet uitzendbranche stijgt verder

In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)
 Index
2010 I100,4
2010 II101
2010 III101,3
2010 IV102,6
2011 I103,3
2011 II103,2
2011 III103,2
2011 IV102,4
2012 I102,3
2012 II102,3
2012 III101,9
2012 IV101,2
2013 I101,5
2013 II101,3
2013 III101,9
2013 IV102,5
2014 I102,3
2014 II102,9
2014 III103,3
2014 IV104,5
2015 I105,3
2015 II105,3
2015 III105,7
2015 IV106,1
2016 I106,9
2016 II107,3
2016 III108,2
2016 IV109
2017 I109,7
2017 II111,4

Bbp groeit met 1,5 procent in tweede kwartaal 2017

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2017 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de tweede berekening van het bbp door het CBS. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van huishoudens. Ook de investeringen namen weer toe. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,3 procent groter.

Dinsdag 14 november 2017 komt het CBS met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het derde kwartaal van 2017.

Relevante links